ଇର୍ଷା

ପ୍ରେମିକା ସବୁ ବେଳେ ଭଲରେ ରହୁ ବୋଲି ପ୍ରତାରିତ ପ୍ରେମିକ ଟିଏ ସବୁ ବେଳେ କହୁଥାଏ ହେଲେ ମନ କଣ ସେଇଆ କୁହେ ??ମୋ ମନ ତ ବେଳେ ବେଳେ କୁହେ ସେ...

ସ୍ମୃତି

ଇର୍ଷା

ପ୍ରେମିକା ସବୁ ବେଳେ ଭଲରେ ରହୁ ବୋଲି ପ୍ରତାରିତ ପ୍ରେମିକ ଟିଏ ସବୁ ବେଳେ କହୁଥାଏ ହେଲେ ମନ କଣ ସେଇଆ କୁହେ ??ମୋ ମନ ତ ବେଳେ ବେଳେ କୁହେ ସେ...

ସ୍ମୃତି

ଇର୍ଷା

ପ୍ରେମିକା ସବୁ ବେଳେ ଭଲରେ ରହୁ ବୋଲି ପ୍ରତାରିତ ପ୍ରେମିକ ଟିଏ ସବୁ ବେଳେ କହୁଥାଏ ହେଲେ ମନ କଣ ସେଇଆ କୁହେ ??ମୋ ମନ ତ ବେଳେ ବେଳେ କୁହେ ସେ...

ସ୍ମୃତି

0FansLike

ଇର୍ଷା

ପ୍ରେମିକା ସବୁ ବେଳେ ଭଲରେ ରହୁ ବୋଲି ପ୍ରତାରିତ ପ୍ରେମିକ ଟିଏ ସବୁ ବେଳେ କହୁଥାଏ ହେଲେ ମନ କଣ ସେଇଆ କୁହେ ??ମୋ ମନ ତ ବେଳେ ବେଳେ କୁହେ ସେ...

ସ୍ମୃତି

ଇର୍ଷା

ପ୍ରେମିକା ସବୁ ବେଳେ ଭଲରେ ରହୁ ବୋଲି ପ୍ରତାରିତ ପ୍ରେମିକ ଟିଏ ସବୁ ବେଳେ କହୁଥାଏ ହେଲେ ମନ କଣ ସେଇଆ କୁହେ ??ମୋ ମନ ତ ବେଳେ ବେଳେ କୁହେ ସେ ଦୁନିଆରେ ସେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତା କି...

ଭଲ ମଣିଷର ଭୟ

କେଉଁ ଭୟରେ ବଞ୍ଚିଛି ମଣିଷ ଏ ଯାଏଁ??ଅନ୍ୟକୁ ଭୟ... ବୋଲି କହୁ ଥିବା ମଣିଷଟି ଅସଲରେ ନିଜକୁ ହିଁ ଭୟ କରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ।ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁ ନ ଥିବା..ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁ ନଥିବା..ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାମ୍ନା କରିପାରୁ...

 ମୌସୁମୀର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା

ବେଡ୍ ସିଟ୍ ର ଟିକେ ଫାଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ଦେଖେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଥରୁମ୍ ରୁ ଧଳା ଟରକିସ୍ ଘୋଡେଇ ହୋଇ ବାହାରନ୍ତି ଗାଧୋଇ ସାରି ।ମୁଣ୍ଡ ଓଦା ସର ସର ।ସେମିତି ସେ ସିଧା ଚାଲି...

ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି କଣ ଅପରାଧ??

ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହି ଆସୁଥିଲା ପରକୀୟା ଅପରାଧ ଅଟେ ।କେଉଁ ରୋକି ହେଉଥିଲା ପରକୀୟା କୁ??କିଏ ଲୁଚେଇ କରୁଥିଲା ତ କିଏ ଦେଖେଇ କରୁଥିଲା ।ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧୁ ସନ୍ୟାସୀ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ...

ସ୍ମୃତି

କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ଥିଲା ବେଳେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଆଗଭର ହୋଇ ପଡନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ।ଆଉ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ଛୋଟ ସରୁ ଗଳିଟିଏ ଖୋଜି ନିଅନ୍ତି ପରସ୍ପରଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ । ଏହାର କାରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ବିଶେଷ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ...

ଇର୍ଷା

ପ୍ରେମିକା ସବୁ ବେଳେ ଭଲରେ ରହୁ ବୋଲି ପ୍ରତାରିତ ପ୍ରେମିକ ଟିଏ ସବୁ ବେଳେ କହୁଥାଏ ହେଲେ ମନ କଣ ସେଇଆ କୁହେ ??ମୋ ମନ ତ ବେଳେ ବେଳେ କୁହେ ସେ...

ଭଲ ମଣିଷର ଭୟ

କେଉଁ ଭୟରେ ବଞ୍ଚିଛି ମଣିଷ ଏ ଯାଏଁ??ଅନ୍ୟକୁ ଭୟ... ବୋଲି କହୁ ଥିବା ମଣିଷଟି ଅସଲରେ ନିଜକୁ ହିଁ ଭୟ କରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ।ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁ ନ ଥିବା..ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା...

 ମୌସୁମୀର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା

ବେଡ୍ ସିଟ୍ ର ଟିକେ ଫାଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ଦେଖେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଥରୁମ୍ ରୁ ଧଳା ଟରକିସ୍ ଘୋଡେଇ ହୋଇ ବାହାରନ୍ତି ଗାଧୋଇ ସାରି ।ମୁଣ୍ଡ...

ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି କଣ ଅପରାଧ??

ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହି ଆସୁଥିଲା ପରକୀୟା ଅପରାଧ ଅଟେ ।କେଉଁ ରୋକି ହେଉଥିଲା ପରକୀୟା କୁ??କିଏ ଲୁଚେଇ କରୁଥିଲା ତ କିଏ ଦେଖେଇ କରୁଥିଲା ।ସାଧାରଣ ମଣିଷ...

ସ୍ମୃତି

କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ଥିଲା ବେଳେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଆଗଭର ହୋଇ ପଡନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ।ଆଉ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ଛୋଟ ସରୁ ଗଳିଟିଏ ଖୋଜି ନିଅନ୍ତି ପରସ୍ପରଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ...
Protected with GEO protection plugin